Podziękowanie Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

May 10
  • 10 May 2022 , 00:12
  • GCKiS

Szanowni Państwo - drodzy Darczyńcy,
minęły już dwa miesiące od tego czasu jak, decyzją zarządu Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań (GCKiS) im. Eichendorffa, w naszym Centrum w Łubowicach, nieodpłatnie zostali zakwaterowani uchodźcy z Ukrainy. Ich liczba ulegała zmianie i wynosiła od 50 do 58 osób. Obecnie schronienie w GCKiS znalazło 55 uchodźców, w tym 29 dzieci i 21 kobiet. Nadal wszyscy oni otrzymują u nas bezpłatne: zakwaterowanie, pełne wyżywienie, opierunek, środki higieniczne, ubrania i nawet zabawki dla dzieci.

Nie byłoby to możliwe bez Państwa bezinteresownej pomocy finansowej, rzeczowej i wolontariackiej. Ponownie chcemy Państwu za to serdecznie podziękować. Od momentu ogłoszenia apelu Centrum Eichendorffa o pomoc w zakwaterowaniu u nas uchodźców z Ukrainy, do dzisiaj, na rachunek bankowy GCKiS wpłynęły liczne wpłaty złotówkowe oraz w Euro. Cała Wasza pomoc pozwala nam nadal zapewnić naszym gościom z Ukrainy godne życie i nadzieję na lepsze jutro.

Nadal liczymy na Państwa wsparcie !