Ogłoszenie - Kontrakt menedżerski Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

May 19
  • 19 May 2022 , 16:59
  • GCKiS

Fundacja Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań (GCKiS) im. Eichendorffa zatrudni osobę na stanowisko menedżera ds. infrastruktury oraz działalności gospodarczej (działalność gastronomiczna i noclegowa).

Wymagane:
- wykształcenie kierunkowe,
- komunikatywna znajomość języka niemieckiego,
- znajomość pakietu MS Office,
- terminowość, komunikatywność, dyspozycyjność,
- prawo jazdy kat. B
- doświadczenie zawodowe,

Data ogłoszenia: 19.05.2022 r.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy (C.V.) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
- kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz inne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,
- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz.1182) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko menedżera.

Termin składania dokumentów: 26.05.2022 r. do godz. 15:00
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Fundacji GCKiS w Łubowicach ul. Zamkowa 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko menedżera GCKiS im. Eichendorffa” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: eichendorffzentrum@wp.pl.
Spotkanie z kandydatami, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu, nastąpi w siedzibie GCKiS w Łubowicach. Tel. kontaktowy: 728 987 630.