Dotacja od MSWiA Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

Feb 04
  • 04 February 2021 , 10:48
  • GCKiS

Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorff w Łubowicach niniejszym informuje, że z dniem 01 lutego 2021 r. z

Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Warszawie

zostały podpisane następujące umowy:

1/ Nr 4-4/WMNiE/2021 na realizację zadania pn. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą GCKiS w 2021 r.,

2/ Nr 4-29/WMNiE/2021 na realizację zadania pn. Wydanie "Zeszyty Eichendorffa - Eichendorff Hefte" - Numery 73 do 76,

3/ Nr 4-38/WMNiE/2021 na realizację zadania pn. Kontynuacja serii "Perły Literatury Śląskiej - Juwelen Schlesischer Literatur" (Nr 16): Hugo Gnielczyk (vel Eichhof), "Grubenpferd"/"Siwek"

Bardzo dziękujemy za przyznane dotacje.

Z upoważnienia Zarządu GCKiS im. Eichendorffa
Paweł Ryborz