Ogłoszenie o naborze Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

Sep 13
  • 13 September 2023 , 08:20
  • GCKiS

Fundacja Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań (GCKiS) im. Eichendorffa zatrudni pracownika, na umowę o prace, lub umowę zlecenie, do pracy w kuchni, kelnerowania i innych prac gospodarczych - elastyczny czas pracy (praca często w weekendy).

Wymagane:
- wykształcenie minimum zawodowe,
- terminowość, komunikatywność, dyspozycyjność,
- prawo jazdy kat. B
- doświadczenie zawodowe w gastronomii
- mile widziana komunikatywna znajomość języka niemieckiego,

Data ogłoszenia: 12.09.2023 r.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy (C.V.) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wyksztalcenia,
- oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz.1182) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracownika do pracy w kuchni, kelnerowania i innych prac gospodarczych.

Termin składania dokumentów: do 13.10.2023 r. do godz. 15.30.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Fundacji GCKiS w Łubowicach ul. Zamkowa 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta pracy w kuchni w GCKiS im. Eichendorffa" lub przesłać poczta elektroniczną na adres: eichendorffzentrum@wp.pl.

Spotkanie z kandydatami, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu, nastąpi w siedzibie GCKiS.