Rada kuratorów Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

Mar 29
 • 29 March 2020 , 11:34
 • GCKiS

Łubowice / Lubowitz, dnia/den 31.10.2019r.

ZESTAWIENIE DELEGATÓW FUNDATORÓW
do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań (GCKiS) im. Eichendorffa
w kadencji 2019 - 2023

ZNSSK w Polsce (VdG)

 1. dr inż. Michał Matheja
 2. mgr Leszek Jodliński

Gmina Rudnik

 1. Piotr Rybka - Wójt Gminy Rudnik
 2. Tomasz Kruppa - Wiceprzewodniczący Rady Kuratorów

Łubowickie Towarzystwo J. v. Eichendorffa (ŁTE)

 1. Norbert Ficoń - W-ce Prezes ŁTE
 2. inż. Henryk Wochnik - Członek Zarządu ŁTE

TSKN Woj. Śląskiego

 1. mgr Kornelia Pawliczek-Błońska
 2. Waldemar Świerczek - Przewodniczący Rady Kuratorów

TSKN na Śląsku Opolskim

 1. Róża Kerner
 2. Róża Zgorzelska