Cykle wydawnicze Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

May 29
 • 29 May 2018 , 19:22
 • GCKiS

Fundacja Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa prowadzi działalność wydawniczą w ramach, utworzonego przez siebie wydawnictwa Editio Silesia, nadzorowanego przez organ statutowy Fundacji, jakim jest Rada Naukowa, kierowana przez panią prof. dr hab. Joannę Rostropowicz, będącą równocześnie w-ce prezesem Fundacji.

Wydawnictwo Editio Silesia wydaje od 2003r., do nadal, następujące cykle wydawnicze:

 • - Zeszyty Eichendorffa/Eichendorff-Hefte. Do 2018r. ukazało się 60 numerów tego kwartalnika.
 • - Rocznik Łubowicki/ Lubowitzer Jahrbuch/ Lubowicka Ročenka. Do teraz ukazało się 13 numerów.
 • - Perły Literatury Śląskiej/ Juwelien Schlesischen Literatur. Do teraz ukazało się 9 numerów, takich jak:
  1. Marmurowy Posąg / Das Marmorbild - Autor: Joseph von Eichendorff
  2. Wiersze / Gedichte - Autor: Joseph von Eichendorff
  3. Donna Elvira - Autor: August Kahlert
  4. Górska Kuźnia / Die Bergschmiede - Autor: Walter Meckauer
  5. Żyd Wieczny Tułacz / Der Ewige Jude - Autor: Karl von Holtei
  6. Jutrzenka / Im Morgenrot - Autor: Friedrich Bischof
  7. Opowiadania / Erzählungen - Autor: Herta Pohl
  8. Drożnik Thiel / Bahnwärter Thiel - Autor: Gerhart Hauptmann
  9. Baśnie / Märchen - Autor: Gerhart Baron
 • - Ślązacy od czasów najdawniejszych do współczesności / Schlesier von den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart

Do teraz ukazały się cztery tomy. Wszystkie ww. cykle wydawnicze będą kontynuowane.

Ponadto wydano: Hans Niektawietz - Ausgewehlte Prosa (Erzählungen-Generbilder-Essays).