Cykle wydawnicze Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

Feb 17
 • 17 February 2022 , 00:21
 • GCKiS

Fundacja Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa prowadzi działalność wydawniczą w ramach, utworzonego przez siebie wydawnictwa Editio Silesia, nadzorowanego przez organ statutowy Fundacji, jakim jest Rada Naukowa, kierowana przez panią prof. dr hab. Joannę Rostropowicz, będącą równocześnie w-ce prezesem Fundacji.

Wydawnictwo Editio Silesia wydaje od 2003r., do 2021r. ukazały się następujące cykle wydawnicze:

 • - Zeszyty Eichendorffa / Eichendorff-Hefte. Wydano 76 numerów tego kwartalnika.
 • - Rocznik Łubowicki / Lubowitzer Jahrbuch / Lubowicka Ročenka. Ukazało się 19 numerów.
 • - Perły Literatury Śląskiej / Juwelien Schlesischen Literatur. Ukazało się 16 numerów, takich jak:
  1. Marmurowy Posąg / Das Marmorbild - Autor: Joseph von Eichendorff
  2. Wiersze / Gedichte - Autor: Joseph von Eichendorff
  3. Donna Elvira - Autor: August Kahlert
  4. Górska Kuźnia / Die Bergschmiede - Autor: Walter Meckauer
  5. Żyd Wieczny Tułacz / Der Ewige Jude - Autor: Karl von Holtei
  6. Jutrzenka / Im Morgenrot - Autor: Friedrich Bischof
  7. Opowiadania / Erzählungen - Autor: Herta Pohl
  8. Drożnik Thiel / Bahnwärter Thiel - Autor: Gerhart Hauptmann
  9. Baśnie / Märchen - Autor: Gerhart Baron
  10. Zamek Dürande / Das Schloss Dürande - Autor: Joseph von Eichendorff
  11. Opowiadania / Erzählungen - Autor: H. Kaboth
  12. Ostatni z rodu i inne opowiadania / Der Letzte und andere Erzählungen - Autor: V. Bethusy-Huc
  13. W poszukiwaniu czarodziejskiego słowa / Auf der Suche nach dem Zauberwort
  14. Uciecha i powaga / Spaß und Ernst - Author: Marie Klerlein
  15. Paul Keller, Gedeon i inne opowiadania /Gedeon und andere Erzählungen.
  16. Hugo Gnielczyk (vel Eichhof), "Grubenpferd" / "Siwek".

 • - Ślązacy od czasów najdawniejszych do współczesności / Schlesier von den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart. Do teraz ukazały się cztery tomy.

Wszystkie ww. cykle wydawnicze będą kontynuowane.

Ponadto wydano:

 • - Hans Niektawietz - Ausgewehlte Prosa (Erzählungen-Generbilder-Essays).
 • - "Światło wiedzy i rozumu. Nobliści śląscy 1901-1999" / "Das Licht des Wissens und des Verstandes. Schlesische Nobelpreisträger 1901-1999".