GCKiS

W roku 1989 powstała grupa osób, która powołała do życia Stowarzyszenie Eichendorffa. Po upadku reżimu komunistycznego i gdy uznanie bytu mniejszości niemieckiej stało się możliwe do zrealizowania, stowarzyszenie to zostało zarejestrowane prawnie. Powstało na terenach dwóch województw: śląskiego i opolskiego, z połączenia Towarzystwa Socjalno-Kulturalnego Niemców (TSKN) i Gminy Rudnik, w granicach której leżą Łubowice.

Głównym celem stowarzyszenia, zgodnie z jego statutem, jest pielęgnowanie pamięci Joseph’a Freiherr’a von Eichendorff’a, a także opiekowanie się ruinami zamku w Łubowicach, starym cmentarzem, parkiem należącym niegdyś do zamku, mogiłą (znajdującą się w Nysie) poety i jego żony. Ponadto stowarzyszenie trzyma pieczę nad poezją Eichendorff’a i zbiorem dokumentów dotyczących poety. Renowacja zniszczonego w 1945 roku domu, w którym urodził się Eichendorff, zamku w Łubowicach i dbałość o niemiecką kulturą Górnego Śląska i jego tradycje należą także do zadań stowarzyszenia. Z pokaźnym zapałem do pracy stowarzyszenie chciało zaangażować się w pomoc ruinom zamku i powierzchni wokół niego. Nabyło więc przyległy do zamku, zabudowany teren o całkowitej powierzchni 3, 5 hektara, który niegdyś należał do rodziny Eichendorff’a.

Renowacja i wyposażenie domu zostało sfinansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec, przez Ministerstwo ds Pracy Bawarii i przez Gminę Rudnik.

W roku 1999 na mocy założycielskiej Stowarzyszenia Eichendorff’a powstała „Górnośląska Fundacja Kultury i Spotkań im. Eichendorff’a”. Na oficjalnym otwarciu domu Fundacji 12 lipca 2000 roku przedstawiciel Ministerstwa Kultury Bawarii- Jochen Welt MdB (SPD) przypominał, że: ” projekt odbudowy istniejącego w Łubowicach miejsca pamiątkowego Eichendorff’a jest wspólną deklaracją z 14 listopada 1989 roku” Kanclerza Kohl’a i Ministra Mazowieckiego. Za pośrednictwem Norberta Willisch’a (Radca Ministra na Bawarii) w lipcu 2000 roku odwiedził Łubowice znany aktor i moderator wywodzący się z Górnego Śląska- Thomas Gottschalk, który przekazał na rzecz Fundacji 50.000 DM. Wraz z zakończeniem renowacji dawniejszych zabudowań szkolnych znajdujących się niedaleko ruin zamku, a należących teraz do Centrum ? Fundacja Eichendorff’a niewątpliwie należy do atrakcyjnego miejsca, wiele oferującego.

W dawnych budynkach szkolnych znajdują się obok pomieszczeń administracyjnych biblioteka, biuro zarządu pomieszczenia przeznaczone do nauki, szkoleń.

W listopadzie 2002 roku założone zostało, pod patronatem Instytutu Naukowego, koło naukowe. Zadaniem nowo założonego koła w Centrum będzie powołanie do życia wydawnictwa i opublikowanie kwartalnika (zgłębiającego kulturę Śląska) a także słownika pisarzy niemieckich pochodzących z terenów Górnego Śląska. 

Wydarzenia

SIE
24

Przedstawienie - Skrzydlaty Rumak

Rozpoczęcie uroczystości w sobotę, dnia 24 sierpień 2024 r. o godz. 17:00

MAJ
18

Noc Muzeów w Centrum Eichendorffa

Budynek byłej szkoły w Łubowicach przy ul. Zamkowej 3. Sobota, 18 maja 2024 r. od godz. 20:00 do godz. 22:00 .
MAR
16

236 rocznica urodzin Josepha von Eichendorffa

Rozpoczęcie uroczystości w sobotę, dnia 16 marca 2024 r. o godz. 15:00

Menu dodatkowe

Partnerzy