GCKiS

Informacja o dotacjach z MSWiA w 2023 roku

Szanowni Państwo,
Zarząd Fundacji Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań (GCKiS) im. Eichendorffa informuje, że w roku 2023 podpisał umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych na realizację projektów kulturalnych promujących mniejszości narodowe i etniczne w Polsce.

Zarząd Fundacji Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań (GCKiS) im. Eichendorffa informuje, że z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa w roku 2023 zostały podpisane umowy na realizację następujących zadań:

  • nr 6-37/WMNiE/2023 pn. Kontynuacja serii „Perły Literatury Śląskiej – Juwelen Schlesischer Literatur” (Nr 18): Joseph von Eichendorff – „Poezje wybrane / Ausgewählte Gedichte” w przekładzie Stanisława Kociugi, z dnia 14 lutego 2023 r.
  • nr 6-39/WMNiE/2023 pn. Wydanie „Zeszyty Eichendorffa – Eichendorff Hefte” – Numery 81 do 84, z dnia 14 lutego 2023 r.
  • nr 6-4/WMNiE/2023 pn. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą GCKiS w 2023 r., z dnia 14 lutego 2023 r.
  • nr 6-38/WMNiE/2023 pn. Widowisko teatralne pt. „Dichtertreffen in Breslau / Spotkanie poetów we Wrocławiu” z dnia 17 lipca 2023 r.

Z upoważnienia Zarządu Fundacji GCKiS im. Eichendorffa bardzo dziękuję za przyznane dotacje. 

Dokument

Wydarzenia

SIE
24

Przedstawienie - Skrzydlaty Rumak

Rozpoczęcie uroczystości w sobotę, dnia 24 sierpień 2024 r. o godz. 17:00

MAJ
18

Noc Muzeów w Centrum Eichendorffa

Budynek byłej szkoły w Łubowicach przy ul. Zamkowej 3. Sobota, 18 maja 2024 r. od godz. 20:00 do godz. 22:00 .
MAR
16

236 rocznica urodzin Josepha von Eichendorffa

Rozpoczęcie uroczystości w sobotę, dnia 16 marca 2024 r. o godz. 15:00

Menu dodatkowe

Partnerzy