Filmy Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

Sep 04
  • 04 September 2023 , 20:52
  • GCKiS

Spektakl pod tytułem: "Spotkanie poetów we Wrocławiu" - 19.08.2023

235. Geburtstags von Joseph von Eichendorff / 235 rocznica urodzin Josepha von Eichendorffa - 18.03.2023

Joseph von Eichendorff kehrt nach Lubowitz zurück / Joseph von Eichendorff powraca do Łubowic - 20.08.2022

Weichnachtskonzert 2020 in Lubowitz / Koncert Bożonarodzeniowy 2020 w Łubowicach

Die Glücksritter / Rycerze szczęścia - na podstawie noweli Josefa Freiherra von Eichendorffa

"Die Entführung" / "Uprowadzenie"

Z życia nicponia

Marmurowy posąg

Eichendorff - Wędrowiec

15-lecie Fundacji Eichendorff

Przedstawienie - Zamek Durande