Cykle wydawnicze Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

Mar 22
 • 22 March 2023 , 21:58
 • GCKiS

Fundacja Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa prowadzi działalność wydawniczą w ramach, utworzonego przez siebie wydawnictwa Editio Silesia, nadzorowanego przez organ statutowy Fundacji, jakim jest Rada Naukowa, kierowana przez panią prof. dr hab. Joannę Rostropowicz, będącą równocześnie w-ce prezesem Fundacji.

Wydawnictwo Editio Silesia wydaje od 2003r., do 2022r. ukazały się następujące cykle wydawnicze:

 • - Zeszyty Eichendorffa / Eichendorff-Hefte. Wydano 84 numerów tego kwartalnika.
 • - Śląsk w Europie / Schlesien in Europa / Slezsko v Evrope.

 • Bd. 12 Rostropowicz Joanna, Jelitto-Piechulik Gabriela (red.): Schlesien und die deutsche Romantik. Eine Festschrift für Professor Eugeniusz Klin zum 90. Geburtstagsjubiläum – Śląsk a niemiecki romantyzm. Tom jubileuszowy dla Profesora Eugeniusza Klina z okazji 90. Rocznicy urodzin, Śląsk w Europie – Schlesien in Europa – Slezsko v Evropě, vol. 12, 2021, Łubowice–Opole, Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. v. Eichendorffa, 196 s., ISBN 978-83-948706-9-0.

  Bd. 11 Pelka Daniela, Rostropowicz-Miśko Marta (red.): Schlesien und die Herausforderungen der Gegenwart: kulturelle und soziale Spekte – Śląsk i wyzwania współczesności: askety kulturowe i społeczne, Śląsk w Europie – Schlesien in Europa – Slezsko v Evropě, vol. 11, 2019, Opole–Łubowice, Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. v. Eichendorffa w Łubowicach, 174 s., ISBN 978-83-930417-9-4.

  Bd. 10 Jelitto-Piechulik Gabriela, Księżyk Felicja (red. ): Forschungs- und Wirkungsfelder in und um Schlesien – Śląsk jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Śląsk w Europie – Schlesien in Europa – Slezsko v Evropě, vol. 10, 2020, Łubowice - Opole, Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. v. Eichendorffa, 170 s., ISBN 978-83- 948706-6-9.

  Bd. 9 Jelitto-Piechulik Gabriela, Księżyk Felicja (red.): Entwicklungstendenzen in Schlesien und anderen vergleichbaren Kulturräumen: Sprach-, Literatur-, Kulturperspektiven, Śląsk w Europie – Schlesien in Europa – Slezsko v Evropě, vol. 9, 2016, Opole–Łubowice, Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. v. Eichendorffa w Łubowicach, 197 s., ISBN 978-83- 930417-9-4

  Bd. 7 Rostropowicz-Miśko Marta (red.): Problemy i perspektywy osób młodych na Śląsku. Aspekty społeczne i prawne, Śląsk w Europie – Schlesien in Europa – Slezsko v Evropě, vol. 7, 2013, Opole–Łubowice, Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. v. Eichendorffa w Łubowicach, 180 s., ISBN 978-83-930417-6-3.

  Bd. 6 Rostropowicz Przemysław (red.): Województwo opolskie po wejściu do Unii Europejskiej – Wymiar społeczno-ekonomiczny, Śląsk w Europie – Schlesien in Europa – Slezsko v Evropě, vol. 6, 2009, Łubowice, Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. v. Eichendorffa w Łubowicach, 150 s., ISBN 978-83- 918483-0-2.

  Bd. 5 Honka Norbert (red.): Polityka kulturalna jako czynnik promocji i rozwoju regionu (na wybranych przykładach organizacji i instytucji użyteczności publicznej), Śląsk w Europie – Schlesien in Europa – Slezsko v Evropě, vol. 5, 2009, Łubowice, Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. v. Eichendorffa w Łubowicach, 133 s., ISBN 978-83-918483-3-3.

  Bd. 4 Honka Norbert (red.): Wielokulturowość jako atut w promocji regionu, Śląsk w Europie – Schlesien in Europa – Slezsko v Evropě, vol. 4, 2009, Łubowice, Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. v. Eichendorffa w Łubowicach, 133 s., ISBN 978-83-918483-4-0.

  Bd. 3 Honka Norbert (red.): Wpływ polityki społecznej na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu. Wyzwania i oczekiwania, Śląsk w Europie – Schlesien in Europa – Slezsko v Evropě, vol. 3, 2008, Łubowice, Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. v. Eichendorffa w Łubowicach, 214 s., ISBN 978-83-918483-6-4.

  Bd. 2 Malinowski Przemysław, Rostropowicz-Miśko Marta (red.): Społeczno-gospodarcze apsekty funcjonowania samorządu terytorialnego na Śląsku. Wybrane zagadnienia, Śląsk w Europie – Schlesien in Europa – Slezsko v Evropě, vol. 2, 2007, Łubowice, Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. v. Eichendorffa w Łubowicach, 128 s., ISBN 978-83-918483-9-5.

  Bd. 1 Rostropowicz Przemysław (red.): Wykluczenie społeczne w dobie transformacji ustrojowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, Śląsk w Europie – Schlesien in Europa – Slezsko v Evropě, vol. 2, 2006, Łubowice, Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. v. Eichendorffa w Łubowicach, 134 s., ISBN 978-83-918483-9-5.

 • - Rocznik Łubowicki / Lubowitzer Jahrbuch / Lubowicka Ročenka. Ukazało się 20 numerów.
 • - Perły Literatury Śląskiej / Juwelien Schlesischen Literatur. Ukazało się 17 numerów, takich jak:
  1. Marmurowy Posąg / Das Marmorbild - Autor: Joseph von Eichendorff
  2. Wiersze / Gedichte - Autor: Joseph von Eichendorff
  3. Donna Elvira - Autor: August Kahlert
  4. Górska Kuźnia / Die Bergschmiede - Autor: Walter Meckauer
  5. Żyd Wieczny Tułacz / Der Ewige Jude - Autor: Karl von Holtei
  6. Jutrzenka / Im Morgenrot - Autor: Friedrich Bischof
  7. Opowiadania / Erzählungen - Autor: Herta Pohl
  8. Drożnik Thiel / Bahnwärter Thiel - Autor: Gerhart Hauptmann
  9. Baśnie / Märchen - Autor: Gerhart Baron
  10. Zamek Dürande / Das Schloss Dürande - Autor: Joseph von Eichendorff
  11. Opowiadania / Erzählungen - Autor: H. Kaboth
  12. Ostatni z rodu i inne opowiadania / Der Letzte und andere Erzählungen - Autor: V. Bethusy-Huc
  13. W poszukiwaniu czarodziejskiego słowa / Auf der Suche nach dem Zauberwort
  14. Uciecha i powaga / Spaß und Ernst - Author: Marie Klerlein
  15. Paul Keller, Gedeon i inne opowiadania /Gedeon und andere Erzählungen.
  16. Hugo Gnielczyk (vel Eichhof), "Grubenpferd" / "Siwek".
  17. Joseph von Eichendorff "Zauberei im Herbste“ / "Jesienne czary"

 • - Ślązacy od czasów najdawniejszych do współczesności / Schlesier von den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart. Do teraz ukazały się cztery tomy.

Wszystkie ww. cykle wydawnicze będą kontynuowane.

Ponadto wydano:

 • - Hans Niekrawietz - Ausgewählte Prosa- Erzählungen-Generbilder-Essays (Łubowice / Lubowitz 2012)
 • - "Światło wiedzy i rozumu. Nobliści śląscy 1901-1999" / "Das Licht des Wissens und des Verstandes. Schlesische Nobelpreisträger 1901-1999"